Hosokawa Hideki – Pipitone Claudio- Tada Hiroshi Tokyo 1974 03